Lokman Hekim Kimdir?
Kapat

Lokman Hekim Kimdir?

Anasayfa Kimdir Lokman Hekim Kimdir?

 

Tıp dünyasında ve İslam dünyasında adına sık rastladığımız Lokman Hekim, gerçekte bir Peygamber mi yoksa sadece  bir Allah dostu mu olduğu konusu tartışıla dursun, bilinen bir gerçek var ki o da, günümüz Alternatif tıbbın önemli figürlerinden biri olması. Aynı zamanda oğluna verdiği önemli nasihatleri ile de bilinen Lokman Hekim’in yaşamından kesitleri ele alacağımız yazıda, Lokman Hekimin dini, ahlaki ve tıbbi yansımalarından bahsedeceğiz. Lokman Hekim hakkında yazılan yüzlerce kitaptan anlaşılmaktadır ki, o, yaşamını iyilik yapmaya, dertlilere çare olmaya, hastalara şifa bulmaya adamış örnek bir şahsiyettir. Lokman Hekim’in özellikle çocuğuna verdiği öğütler, halen günümüzde bile bir çok ebeveyn tarafından çocuk psikolojisi ve ahlakı üzerine kendi çocuklarına verilmektedir. Bu, onun halen bilgileri ile ve bıraktıkları ile yaşadığının en büyük kanıtıdır. Lokman Hekimin kim olduğuna, nerelerde bulunduğuna göz atmaya çalışacak ve Lokman Hekim kıssalarından bahsetmenin yanında Alternatif Tıbba bıraktıkları değerlerden bahsedeceğiz.

 

LOKMAN HEKİM HAYATI

Hz. Davud (a.s) zamanında yaşadığı bilinen Lokman Hekim, Sudan topraklarından Nubiya’da doğmuştur ve aralarında Filistin, Anadolu, Efes, Bergama, Atina gibi bir çok bölgede yaşadığı ya da buralarda kısa süre de olsa bulunduğu sanılmaktadır.  Babasının adı Baura’dır. Baura’nın Hz.Eyyüb (a.s)’mın kardeşinin ya da teyzesinin oğlu olduğu düşünülmektedir. Böylece, Hz Eyyüp (a.s) ile Hz. Lokman (a.s) arasında bir akrabalık bağı olduğu söylenebilir.

 

KURAN-I KERİMDE LOKMAN (A.S)

Kuran-ı Kerimde özellikle Lukman suresinde Hz. Lokman’dan bahsedilmektedir. Kuran-ı  Kerimde Yüce Allah (c.c) Lokman (a.s) hakkında şöyle demektedir. “And olsun ki biz Lokman’a  Allah’a şükretsin diye hikmeti verdik.”  Yine başka bir ayette de “Lokman, oğluna öğüt vererek, “Yavrum Allah’a eş koşma, doğrusu eş koşmak, büyük zulümdür”.” Demiştir.

 

LOKMAN HEKİM BİR PEYGAMBER MİDİR? YOKSA ALLAH DOSTU BİRİ MİDİR?

Bu tartışma birçok kez yapılagelmiş bir tartışmadır. Bu konuda kesin bir şey söylemeye yanaşmayan İslam önde gelenleri,  kanaatlerini “Hikmet verilmiş bir veli” yönünde kullanmışlardır. Çünkü Kuran-ı Kerimde net bir şekilde peygamber olarak geçmemektedir demektedirler. Bu konuda islam fakihleri de Peygamber olmadığı konusunda hem fikirdirler. Ama bazı İslam Alimleri, araştırmacılar ve fakihler, Peygamberlik olasılığının da üzerinde durmuşlardır. Bilinen bir gerçek var ki, Hz. Lokman, adına sure ve ayetler indirilen mübarek bir şahsiyetti.

 

  1. LOKMAN’IN OĞLUNA ÖĞÜTLERİ

Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütler günümüze kadar ulaşmaktadır. Bu öğütlerin bir kısmı ise şu şekildedir. “ Kibirlenip te sakın insanlara yüz çevirme, Yer yüzünde şımarık şımarık gezeyim deme, çünkü Allah, kibirlenenleri ve kendini beğenenleri sevmez.”, “Bir erkek olarak başını ve gözünü örtmekten sakın, gündüz şöhret, ün olur, gece şüpheyi üzerine çekersin.”, “Diline sahip olmayan kimse de pişman olur.”, “ Hayırlı kimselerin gerekirse kölesi ol, şerlilerle sakın dostluk kurma.” Gibi bir çok nasihati bulunmaktadır.

 

  1. LOKMAN VE ALTERNATİF TIP

Hz. Lokman’a halk dilinde Lokman Hekim de denmesinin en önemli nedeni, Alternatif tıp olarak da bilinen ve bir çok hastalığa çare olan alanın öncülerinden biri olmasıdır. İçerisinde, zamanının önemli ve başa çıkılamayan hastalıklarından, veba, verem ve  zatürre gibi rahatsızlıkların da bulunduğu bir çok rahatsızlığa çeşitli bitkileri önererek ya da bizzat kendisi uygulayarak şifa bulmaktaydı. Bazı rivayetlere göre, Ölümsüzlük bitkisini de bulduğu söylenmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Arçelik Servisi | www.arcelikservisi.tv | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Kodak Tarayıcı | fakro çatı merdivenleri | fakro çatı pencereleri | çatı merdiveni | çatı merdivenleri |
DMCA.com Protection Status